mercredi 14 novembre 2007

Socialisten of pedofielen ?


proces-marcel 15.11.027Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven werd voor de zoveelste maal als een 'kindermisbruiker' afgeschilderd.
Gelukkig ligt de vzw Werkgroep Morkhoven daar al lang niet meer van wakker.
De aanklachten tegen Marcel Vervloesem zijn immers alleen maar bedoeld om te verhinderen dat de mensen te weten zouden komen op welke manier de Belgische justitie kindermisbruikers beschermt.
In de kinderpornozaak Zandvoort werden de meer dan 88.000 kinderen niet eens geidentificeerd en werden zij simpelweg aan hun lot overgelaten.
De tientallen kindermisbruikers en kinderpornoproducenten werden door justitie niet eens opgespoord en konden hun kindermisbruik en het maken van kinderpornofilms gewoon verder zetten.
Tegen het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. die de klachten tegen Marcel Vervloesem in 1998 organiseerde, bestaan er zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen.
Wie lid is van de Vlaamse socialistische partij of van de Parti Socialiste (Elio Di Rupo) kan echter zonder problemen kinderen of minderjarigen misbruiken en krijgt daarbij de morele steun van kranten zoals De Morgen.

-------------

'Kinderpornojager' Marcel Vervloesem riskeert vijf jaar

Voor het hof van beroep in Antwerpen is woensdag het proces gestart tegen Marcel Vervloesem (55), de zelfverklaarde kinderpornojager uit Morkhoven bij Herentals, die nu zelf vervolgd wordt voor onder meer het bezit van kinderporno en het seksueel misbruik van minderjarigen. Het openbaar ministerie vorderde vijf jaar cel, waarvan een groot deel effectief moet zijn.

Vervloesem staat terecht in acht dossiers, waarin hij zich moet verantwoorden voor verkrachting en aanranding van minderjarigen, het bezit en de verspreiding van kinderporno, oplichting en inbreuken op de wet op de privacy.

Het oudste dossier gaat terug tot de jaren zeventig. Vervloesem zou tussen 1974 en 1996 negen minderjarigen verkracht en aangerand hebben, onder wie zijn jongere broer Victor. De eerste rechter sprak hem voor drie feiten vrij op grond van twijfel en oordeelde dat de zes anderen verjaard waren. Het openbaar ministerie vond de vrijspraak in dat dossier terecht.

Seksspelletjes

In de andere dossiers werd hij over de ganse lijn schuldig bevonden. De aanklager vroeg het hof om een bevestiging daarvan. Volgens het OM is het voldoende bewezen dat Vervloesem tussen 2003 en 2005 drie jongeren tussen 11 en 16 jaar seksueel heeft misbruikt. De slachtoffers kampten met allerlei problemen en hadden bij Vervloesem een thuis gevonden. Hij had van hun situatie echter misbruik gemaakt door hen aan seksspelletjes te onderwerpen.

In ruil voor geld en drugs liet hij hen rekoefeningen doen, waarbij hij hun geslachtsdelen aanraakte, hen met een bamboerietje op het achterwerk sloeg en hen verkrachtte.

Vervloesem ontkent de feiten, maar volgens de aanklager werd het bamboerietje wel in zijn huis aangetroffen. Gerechtsdeskundigen vonden de verklaringen van de slachtoffers bovendien heel geloofwaardig.

Naast het seksueel misbruik, staat hij ook terecht voor het bezit van kinderporno. Hij verklaarde dat hij het materiaal verzameld had in het kader van zijn taken als voorzitter van de vzw Morkhoven, die de handel in kinderporno wil blootleggen.

"Die goede bedoelingen zijn echter met een korrel zout te nemen, als je de voorgaande dossiers bekijkt", sprak de aanklager. Hij wees er het hof ook op dat Vervloesem slechts een deel van het materiaal had overgedragen aan de politie. "Toevallig net die beelden en foto's waar geen strafbare feiten op te zien waren. Het materiaal dat hij in zijn bezit hield, bevatte daarentegen wel zware kinderporno."

De beklaagde had een twaalftal foto's van slachtoffers bovendien op een website gezet, waardoor hij volgens het openbaar ministerie hun privacy geschonden had. Hij had ook affiches gemaakt met pornografische beelden en die verspreid, als "aanklacht" tegen het manke speurwerk van het parket van Turnhout.

Oplichting

Vervloesem wordt tot slot ook vervolgd voor oplichting. Twee moeders die vermoedden dat hun kinderen seksueel misbruikt waren, hadden de beklaagde betaald om op onderzoek uit te gaan. Hij zou het geld echter voor andere doeleinden gebruikt hebben.

Het openbaar ministerie eindigde zijn rekwisitoor met te stellen dat de "luchtbel van de witte ridder die tegen de kinderporno streed, nu echt wel doorprikt is". Het OM vroeg het hof om een groter deel van de vijf jaar die hij in eerste aanleg gekregen had effectief te maken, omdat de beklaagde naar zijn mening een gevaar voor de maatschappij is.

"Zelfs als hij in therapie gaat, is hervallen mogelijk. En gelet op zijn persoonlijkheid acht ik de kans groot dat hij zal herbeginnen", klonk het. Op 5 december komt de verdediging aan het woord. (belga/dm)

De Morgen, 14/11/07 16u59

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/52462/2007/11/14/Kinderpornojager-Marcel-Vervloesem-riskeert-vijf-jaar.dhtml

1 commentaire:

mallondre a dit…

Klachten tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werden betaald

Op 23 februari 2004 schreef Peter Wouters, één van de zogenaamde slachtoffers van de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem (Marcel Vervloesem werd op 15.11.2006 voor diens klachten vrijgesproken), in een aangetekende brief aan de Procureur des Konings te Turnhout en aan de advocaat van Marcel Vervloesem dat hij 'nooit het slachtoffer was geweest van aanranding door Marcel Vervloesem maar dat hij wel het slachtoffer was geweest van Johan Danneels (een ander zogenaamd slachtoffer voor wiens klachten Marcel Vervloesem werd vrijgesproken) en een zekere Eddy Bellens.

Wat meer is, in zijn brief deelde Wouters mede dat 'de klachten op vraag van het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. (vernoemd in een 30-tal PV's van zedenfeiten met minderjarigen) tot stand kwamen' en hijzelf en Johan Danneels voor die klachtneerleggingen en getuigenissen 'elks 10.000 BF. (250 Euro) van Victor V. kregen aangeboden'.
Verder schreef Wouters dat Victor V. nog eens 5.000 BF extra aanbood 'als men Marcel Vervloesem voor de televisie van aanranding wilde betichten'.

Wouters die beweerde zijn klacht te willen intrekken, besloot zijn brief tenslotte met de volgende woorden: 'Ik heb eerder mijn klacht al ingetrokken maar werd toen bedreigd door Victor V. dat, indien ik bij die klachtintrekking zou blijven, men mijn kinderen zou afpakken. Daarom heb ik toen gedeeltelijk de feiten bevestigd en ontkend'.

De Werkgroep Morkhoven vraagt zich af waarom de Procureur des Konings van Turnhout geen rekening hield met deze brief en waarom de in de brief opgesomde feiten nooit onderzocht werden.

Waarom deed Turnhout deze brief verdwijnen en werd hij, na de klacht van Marcel Vervloesem bij de Hoge Raad voor de Justitie, nog altijd niet aan het gerechtelijk dossier gevoegd ?

Aangetekend - Westerlo, 24 februari 2004

Aan Advokaat Defrance Dominique, Scheldeweg 50, 9090 Gontrode
Aan Procureur des Konings, Kasteelplein 1, 2300 Turnhout

Uw dossier TU37.10.102448-98 inzake Vervloesem Marcel

Als betrokken persoon in dit dossier laat ik uitdrukkelijk weten dat ik mijn klacht wegens aanranding der eerbaarheid die ingediend was tegen Marcel Vervloesem volledig terug intrek. Ik wens tevens niet dat Meester Machteld Francken nog uit mijn naam op het proces zou pleiten.

Ik ben nooit slachtoffer geweest van aanranding door Marcel Vervloesem op mijn persoon. Wel ben ik het slachtoffer geweest van aanranding op mijn persoon door Johan Danneels in de woning van Eddy Bellens. Eddy Bellens had van die feiten foto's genomen.

De klachten van Johan Danneels en mijzelf tegen Marcel Vervloesem zijn tot stand gekomen op vraag van Victor Vervloesem. Ikzelf en Johan Danneels kregen voor die klachtneerleggingen en onze getuigenissen elk 10.000 bfr. van Victor Vervloesem.
Johan Danneels nam dat geld van Victor Vervloesem aan. Ikzelf heb dat geweigerd. Victor Vervloesem wilde toen de 10.000 bfr. nog verhogen met een extra som van 5.000 fr., als ik voor de televisie Marcel Vervloesem wilde betichten van aanranding. De feiten deden zich voor in het huis van Eddy Bellens.

Ik heb eerder mijn klacht ingetrokken maar werd toen bedreigd door Victor Vervloesem dat indien ik bij die klachtintrekking zou blijven men mijn kinderen zou afpakken. Daarom heb ik toen gedeeltelijk de feiten bevestigd en ontkend.

Peter Wouters, Gerststraat 8, 2260 Westerlo

Gezien voor wettiging van de handtekening Wouters Peter, Westerlo, 23.2.2004, De Burgemeester ( + stempel van de gemeente )

----------------

Nawoord: Deze kwestie kwam helaas niet op de rechtszitting van 5.12.2007 op het Hof van Beroep te Antwerpen alwaar de advocaten van Marcel Vervloesem aan het woord kwamen, ter sprake. En van de enige journalist die de debatten bijwoonde, Ivo Meulemans van Het Nieuwsblad, die het al jaren over de 'zelfverklaarde pedofielenjager' heeft en die een kopie van dit schrijven ontving, moet men dergelijke informatie niet verwachten. Deze informatie is nochthans belangrijk omdat dit bewijst dat men de kinderpornozaak Zandvoort, waarin geen onderzoek gebeurde, door middel van betaalde klachten de doofpot wilde insteken.


- http://www.csj.be/nl/index.htm
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=proces+Vervloesem+&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=brief+procureur-generaal+Antwerpen&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=werkgroep+morkhoven&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D

Sommige berichten en artikels kan men beter kopiëren en opslaan vooraléér zij van het Internet verdwijnen

KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT - UITSPRAAK PROCES MARCEL VERVLOESEM: 9 JANUARI 2008, HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN, WAALSE KAAI, 2000 ANTWERPEN

werkgroep_morkhoven@hotmail.com