mardi 5 juin 2007

Waarvoor gebruikte Child Focus het Europees geld ?


Child Focus: Gebruik gelden Daphne-project in Roemenië

Childoscope.getmsg

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2731/07
van Aldo Patriciello (PPE-DE) aan de Commissie

Betreft: Gebruik gelden Daphne-project in Roemenië

Child Focus heeft in 2001 met steun van de Commissie het jaarboek Childoscope opgezet waarin die NGO's vermeld staan die kinderen helpen die slachtoffer zijn van handel en seksuele uitbuiting. De Europese Unie wilde hiermee de organisaties in staat stellen aan geld te komen om centra op te richten die informatie kunnen bieden over verdwenen kinderen om deze makkelijker te kunnen terugvinden.

Het Daphne-programma valt onder Directoraat "Justitie en Interne Zaken" van de Commissie. Het heeft de Europese medewerkers van Child Focus gesubsidieerd om de plaatselijke NGO's te bundelen die actief zijn op dit terrein, de structuur ervan aan te scherpen alsook de operationele modellen zowel als de samenwerking met de plaatselijke autoriteiten en de media.

Deze taak is in Roemenië toevertrouwd aan Salvati Copiii (Save the Children - Roemenië) dat zich in november 2001 heeft ingeschreven bij Childoscope samen met vier andere Roemeense organisaties: International Foundations for Child en Family, Help and Relief for the Young, Feed the Children - Roemenië en Saint Dumitru, verpleeghuis voor jongeren.

Volgens onderzoek van de journalisten van het dagblad National Jurnalul waren deze organisaties er voornamelijk voor bedoeld om straatkinderen te helpen en te verzorgen, om weeskinderen onder te brengen bij Roemeense gezinnen, om geneesmiddelen, voedsel en kleren onder behoeftigen te verspreiden, o.a. de zigeuners. Dit zijn zware en essentiële taken waardoor de middelen ontbraken om ook nog eens het onderzoek naar de verdwenen en seksueel misbruikte kinderen te integreren.

Omdat de door de EU ter beschikking gestelde gelden zouden hebben moeten dienen voor activiteiten van onderzoek naar verdwenen kinderen, maar deze organisaties het geld hebben gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd waren, luidt de vraag of de Commissie ook niet van mening is dat er redenen zijn om in te grijpen zodat kan worden vastgesteld wie verantwoordelijk is voor deze oneigenlijke aanwending van gelden.

Vindt de Commissie ook niet dat zij ogenblikkelijk moet ingrijpen om controle te krijgen over de bestemming van Europese fondsen die bestemd zijn voor de onontbeerlijke civiele steun bij het onderzoek naar verdwenen en seksueel misbruikte kinderen?

http://www.droitfondamental.eu/
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/